ODKAZY

Po kliknutí na obrázek se vám zobrazí webové stránky příslušných organizací.

Knihovna Václava Čtvrtka

Knihovna Václava Čtvrtka sídlí v Jičíně. Nabízí služby široké veřejnosti a pořádá akce pro čtenáře i občany města.

Díky Knihovně Václava Čtvrtka je soubor knih v bystřické knihovně pravidelně aktualizován pomocí výměnného fondu o nové svazky. Tímto děkujeme za bezvadnou spolupráci.

Obec Bystřice

Obec Bystřice se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1365. Ke dni 1.1. 2017 zde žilo 338 obyvatel. Obec se dělí na dvě části Bystřice a Važice.

Obec byla v roce 2011 oceněna bílou stuhou v soutěži Vesnice roku za činnost mláděže a v roce 2014 oranžovou stuhu za spolupráce obce a zemědělského subjektu.

Studijní a vědecká knihovna

Studijní a věděcká knihovna v Hradci Králové nabízí služby studentům a veřejnosti.

SVHK organizuje kurzy pro veřejnost a vzdělávácí kurzy pro knihovníky malých knihoven. Do naší knihovny pravidelně odebíráme  časopis U Nás.


Další odkazy:

Noc s Andersenem  

Kamarádka knihovna 

SKIP - svaz knihovníků a informačních pracovníku ČR

 Knihovna Náchod 

Informace pro knihovny