KNIHOVNA V ČASE


Cesta knihovny do dnešní podoby...
původní podoba knihovny
původní podoba knihovny

(...-2012)

Knihovna umístěna v budově OÚ Bystřice, knihovna součástí projektu Internetizace knihoven, dostupnost služeb pro občany, PC a tiskárna.

inovace prostředí
inovace prostředí

(2012-2015)

Zlepšení prostředí pro čtenáře (výmalba, nový výběr knih, výměnný fond Knihovny Václava Čtvrtka v Jičíně, aktualizace vlastního fondu knihovny.

nová knihovna
nová knihovna

(2015-dodnes)

V současné době knihovna sídlí v samostatné místnosti v budově MŠ Bystřice. Proběhla zde kompletní rekonstrukce učebny MŠ, nákup nového nábytku a IT techniky.